"KEI ALS KANS"

Digitaal procederen onder KEI

  • KEI staat voor Kwaliteit en Innovatie rechtspraak.
  • Het programma KEI bestaat uit twee trajecten, die gelijktijdig worden uitgevoerd:
    Modernisering van het procesrecht (uitvoering door het Ministerie van Veiligheid & Justitie) en de Implementatie van verplicht digitaal procederen door professionele procespartijen (uitvoering door de Rechtspraak).
  • De implementatie van digitaal procederen wordt gefaseerd en per rechtsgebied vanaf 2014 uitgerold en had in 2020 afgerond moeten zijn. Op 12 juli 2016 zijn de benodigde wetten door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wetten zijn vanaf 2017 gefaseerd in werking getreden.
  • Sinds 1 september 2017 is de verplichte pilot bij Rechtbank Midden-Nederland en Gelderland gestart. Digitaal procederen is bij die rechtbanken verplicht in nieuwe procedures.
  • Verdere - landelijke - invoering stond gepland voor voorjaar 2018 maar in juni 2018 is bekend gemaakt dat de verdere uitrol van KEI in Civiele Handelszaken wordt gestaakt. De ongelijkheid tussen de arrondissementen Midden Nederland en Gelderland tov de rest van het land wordt 'zo spoedig mogelijk' gelijk getrokken. Of dat gebeurt door een andere vorm van digitaal procederen in te voeren of door het volledig terugdraaien van de pilot is nog niet duidelijk. Meer info volgt najaar 2018.

DE HAMVRAAG: PORTAAL OF SYSTEEMKOPPELING?


De Rechtspraak ontwikkelt om digitaal te procederen een online portal waarin procedures aanhangig gemaakt kunnen worden. Hier vul je handmatig een formulier in om een procedure te starten. Ook kan je stukken 1 voor 1 uploaden en downloaden. Het alternatief is een systeemkoppeling met deze portal, de zogeheten System-to-System (S2S) koppeling; een koppeling met het eigen document managementsysteem (DMS) van kantoor. Welke optie voor jou toegevoegde waarde heeft hangt af van het antwoord op een aantal vragen. Benieuwd naar deze beoordelingsvragen? 

Blog: digitaal procederen onder KEI 

 

 

 

'KEI als kans' cursus

DE CONSEQUENTIES VOOR JOUW PRAKTIJK OP EEN RIJ

De ‘KEI als kans’ cursus van L-IME is in het leven geroepen om gehoor te geven aan een concrete vraag vanuit de markt omtrent digitaal procederen. ‘Kan ik straks nog probleemloos processtukken indienen? Zo ja, hoe dan? En wanneer is dat, straks? De ‘KEI als kans’ cursus geeft in twee uur praktische antwoorden. 

Aron Das Gupta (Bavelaar Advocaten): 'Wat een verademing om de dames van L-IME op bezoek te hebben. Tijdens de leerzame cursus 'KEI als Kans' gaven zij ons inzicht in de veranderingen en de stappen die we dienen te nemen om beslagen ten ijs te komen. Dit alles met als doel de cliënt ongestoord te blijven bedienen. Een aanrader!' 
         
Eugenie Ágoston (Van der Steenhoven advocaten): 'We zochten naar een kick-off, een startmoment en we wilden bewustwording genereren bij iedereen werkzaam op kantoor. We kwamen in contact met de dames van L-IME. Met hun eigentijdse kijk op KEI hebben Eva Peeters en Marjan Hermkes met de KEI-workshop het gehele kantoor in 2,5 uur bijgepraat. Hun workshop is door iedereen goed ontvangen.’

Meer over deze cursus 


L-IME: verfrissend eerlijk over kei

L-IME is al vanaf het allereerste begin betrokken bij digitaal procederen onder KEI. Vanuit zowel overheids-, leveranciers- als kantorenzijde kennen wij de vraagstukken én de antwoorden daarop. In heldere taal bieden wij een verfrissende kijk op de mogelijkheden. Zonder gedoe.

GRATIS KEI-kennismaking

DIGITAAL PROCEDEREN ONDER KEI; WAAR MOET U AAN DENKEN?

KEI houdt de gemoederen binnen de advocatuur aardig bezig. Logisch, digitaal procederen gaat van invloed zijn op ieder kantoor dat procedeert. Alleen heb je het altijd druk en oriënteren komt nooit uit. Toch adviseren wij om je de komende periode te verdiepen in dit onderwerp. Om je op weg te helpen zetten wij KEI, haar mogelijkheden en de consequenties hier alvast op een rij.

BLOG: DIGITAAL PROCEDEREN ONDER KEI 

STAAT U GOED VOORGESORTEERD VOOR KEI?

Een bijdrage van L-IME in LegalBusinessWorld

Digitaal procederen onder KEI gloort aan de horizon. Nu de invoeringsdatum opnieuw gepland is en staat voor 1 september 2017, neemt de weg hiernaar toe steeds definitiever vorm aan. Reden om als kantoor nu richting te bepalen, de route te kiezen en grenzen duidelijk af te bakenen. In het artikel dat we mochten publiceren voor LegalBusinessWorld zetten we dat wat hiervoor van belang is op een rijtje.

Ga direct naar het artikel in LegalBusinessWorld e-Mag (pag 14)