Persbericht: IT-Kieswijzer LIVE

YES, we zijn live met de IT-Kieswijzer!

Juridisch Nederland is per 19 januari jl. een online tool rijker: de IT-Kieswijzer. Via www.it-kieswijzer.nl vinden en vergelijken Nederlandse advocatenkantoren gratis juridische IT-producten en -diensten. 

Eigenschappen en reviews

De markt van juridische IT-oplossingen is enorm in beweging. Er komen steeds meer (inter)nationale spelers en IT-producten bij. Een doordachte selectie kan voor een advocatenkantoor het verschil maken. IT-Kieswijzer helpt bij het maken van de juiste keuze. IT- en marketingadviesbureau voor de advocatuur: L-IME, is initiatiefnemer van de IT-Kieswijzer. LegalBusinessWorld is als strategisch partner betrokken. Deze online tool brengt vraag en het gehele aanbod samen. Alle bekende IT-oplossingen en hun leveranciers staan op de site vermeld. Op basis van eigenschappen is het eenvoudig diverse IT-producten met elkaar te vergelijken, ook op basis van reviews van gebruikers.

Gratis vergelijken van ruim 80 IT-oplossingen
Marjan Hermkes (L-IME/IT-Kieswijzer): ‘Advocatenkantoren zien door de bomen het bos niet meer. Een kantoor kan zich differentiëren door het kiezen van een IT-oplossing die echt bij de organisatie en de toekomstplannen past, maar wat kies je? Sinds de oprichting van L-IME vorig jaar hebben we diverse selectietrajecten uitgevoerd. We kwamen tot de conclusie dat we dit proces voor kantoren wilden vereenvoudigen. Vanuit consumentenperspectief zijn we al jaren gewend om voor uiteenlopende producten, van energiecontract tot schoenen, online te zoeken en te vergelijken. Waarom dan niet voor ICT-oplossingen? Op regelmatige basis spreken wij met uiteenlopende (inter)nationale IT-spelers én kennen vanuit de praktijk de uitdagingen van advocatenkantoren. Wij voelden ons geroepen vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De IT-Kieswijzer faciliteert kantoren in de eerste fase van het selectietraject: het zoeken en vergelijken op basis van functionaliteit en gebruikerservaringen.’


Zowel in het selectie- als implementatieproces valt winst te behalen. Mits je weet waar je moet beginnen. www.it-kieswijzer.nl is het platform om de mogelijkheden op een rij te zetten. Met een overzicht van de eigenschappen van de op dit moment ruim 80 juridische IT-producten is dat eenvoudiger dan ooit. Aan de andere kant is het voor IT-leveranciers een manier om met hun doelgroep in contact te komen. Steeds vaker oriënteren advocatenkantoren zich online, waardoor www.it-kieswijzer.nl een belangrijk online vetrekpunt gaat worden voor kantoren. Een podium om je als aanbieder uitgebreid te profileren. En we blijven door ontwikkelen, zo staan een PDF download en internationale livegang binnenkort op de planning’, zo vervolgt Eva Peeters (L-IME/ IT-Kieswijzer).

‘Hermen Veneberg (LegalBusinessWorld NL): ‘Wij zien de tendens dat Nederlandse advocatenkantoren IT aangrijpen om sneller en meer cliëntgericht te werken. Alleen zien wij nog te vaak onbekendheid met de verschillende IT-mogelijkheden en aanbieders. Op www.it-kieswijzer.nl vinden kantoren een perfect startpunt om inzicht te krijgen in het landschap van IT-oplossingen. Als strategisch partner delen we dan ook graag deze kennis op www.legalbusinessworld.nl.’

De IT-Kieswijzer is te benaderen via www.it-kieswijzer.nl.

Newtonsoft.Json.JsonSerializationException: Error converting value 1290 to type 'System.Collections.Generic.IEnumerable`1[Umbraco.Web.PropertyEditors.MultiUrlPickerValueEditor+LinkDto]'. Path '', line 1, position 4. ---> System.ArgumentException: Could not cast or convert from System.Int64 to System.Collections.Generic.IEnumerable`1[Umbraco.Web.PropertyEditors.MultiUrlPickerValueEditor+LinkDto].
  at Newtonsoft.Json.Utilities.ConvertUtils.EnsureTypeAssignable(Object value, Type initialType, Type targetType)
  at Newtonsoft.Json.Utilities.ConvertUtils.ConvertOrCast(Object initialValue, CultureInfo culture, Type targetType)
  at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.EnsureType(JsonReader reader, Object value, CultureInfo culture, JsonContract contract, Type targetType)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.EnsureType(JsonReader reader, Object value, CultureInfo culture, JsonContract contract, Type targetType)
  at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.Deserialize(JsonReader reader, Type objectType, Boolean checkAdditionalContent)
  at Newtonsoft.Json.JsonSerializer.DeserializeInternal(JsonReader reader, Type objectType)
  at Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(String value, Type type, JsonSerializerSettings settings)
  at Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject[T](String value, JsonSerializerSettings settings)
  at Umbraco.Web.PropertyEditors.ValueConverters.MultiUrlPickerValueConverter.ConvertIntermediateToObject(IPublishedElement owner, IPublishedPropertyType propertyType, PropertyCacheLevel referenceCacheLevel, Object inter, Boolean preview)
  at Umbraco.Core.Models.PublishedContent.PublishedPropertyType.ConvertInterToObject(IPublishedElement owner, PropertyCacheLevel referenceCacheLevel, Object inter, Boolean preview)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Models.DetachedPublishedProperty.<.ctor>b__7_1()
  at System.Lazy`1.CreateValue()
  at System.Lazy`1.LazyInitValue()
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Models.DetachedPublishedProperty.GetValue(String culture, String segment)
  at Umbraco.Web.PublishedPropertyExtension.Value[T](IPublishedProperty property, String culture, String segment, Fallback fallback, T defaultValue)
  at Umbraco.Web.PublishedElementExtensions.Value[T](IPublishedElement content, String alias, String culture, String segment, Fallback fallback, T defaultValue)
  at Lime.Core.Models.ImageWithLink.get_InternalLink()
  at ASP._Page_Views_Partials_DTGE_grid_imageWithLink_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\DTGE\grid_imageWithLink.cshtml:line 6
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20