Digitaal procederen; de werkprocessen in de praktijk bij Holla

Holla Advocaten, in Eindhoven praktisch buren van de dames van L-IME, klopte aan de deur voor begeleiding bij de introductie van digitaal procederen.
Na een intakegesprek in Den Bosch met het bestuur en hoofd van het secretariaat volgde een plan van aanpak. 

Eva Peeters (L-IME): 'Met een kerngroep van mensen binnen Holla die veel met procedures te maken hebben – de medewerkers van de afdeling procesondersteuning, een aantal advocaten, secretaresses en een afvaardiging vanuit de staf en het bestuur - hebben we in twee bijeenkomsten alle aspecten rondom digitaal procederen doorgenomen. Iedere keer weer vanuit de geformuleerde focusvraag: Wat betekent dit voor de praktijk en de werkprocessen van Holla?

 

Op basis van deze sessies heeft de kerngroep met ondersteuning van Eva een nieuwe interne werkwijze voor digitale zaken uitgewerkt. Vervolgens heeft Eva alle advocaten op kantoor, in meerdere sessies, door de wijzigingen onder KEI – en de consequenties daarvan voor de werkprocessen bij Holla – geleid. 

Bart Vastenburg (Managing Director Holla Advocaten):

Eva heeft het bewustwordingsproces vakkundig in gang gezet. Haar benadering om met een kerngroep aan de slag te gaan gaf snel praktische resultaten en leidde tot een goede interne acceptatie. Met kennis van zaken, inhoudelijke argumenten en de nodige humor heeft Eva ons geholpen om het nieuwe kantoorbeleid intern op een heldere en overtuigende manier uit te dragen richting onze advocaten … en ja, zelfs enkele sceptici goed daarin mee te krijgen.’